top of page
Search
  • Writer's pictureLuke Van Akkeren

Route 11: Excutieve wattes?

Route 11; een methode voor het oefenen en groeien in het hanteren van executieve functies. Sharing is caring, dus deel vooral je eigen ervaringen,valkuilen en vragen in de comments below!

https://hbonderwijs.blogspot.com/2018/11/executieve-functies-route-11-inleiding.htmlDe website van Route 11: https://www.route11.nl/

159 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page