top of page
Search
  • Writer's pictureLuke Van Akkeren

Route 11: Excutieve wattes?

Route 11; een methode voor het oefenen en groeien in het hanteren van executieve functies. Sharing is caring, dus deel vooral je eigen ervaringen,valkuilen en vragen in de comments below!De website van Route 11: https://www.route11.nl/

178 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page