top of page
Search
  • Writer's pictureLuke Van Akkeren

Scrummen?

Updated: Mar 7, 2019

Scrummen in de klas - deel 2. Een blog waarin Manda vertelt hoe haar klas al scrummend doelen behaalt. hashtag#trots hashtag#scruminhetonderwijs hashtag#voltijdsHBonderwijs


67 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page