top of page
Search
  • Writer's pictureLuke Van Akkeren

Scrummen?

Updated: Mar 7, 2019

Scrummen in de klas - deel 2. Een blog waarin Manda vertelt hoe haar klas al scrummend doelen behaalt. hashtag#trots hashtag#scruminhetonderwijs hashtag#voltijdsHBonderwijs

http://hbonderwijs.blogspot.com/2018/12/scrummen-in-de-klas-deel-2-hoe-het-bij.html


61 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page