top of page

ONDERZOEKEN EN ONTWERPEN

DE WET VAN ARCHIMEDES

Ik KAN uitleggen wat de wet van Archimedes inhoudt

Ik KAN uitleggen hoe het kan dat voorwerpen in water minder wegen dan op het land
Ik KAN een tekening maken waarin ik informatie kan verwerken over de wet van Archimedes

ELEKTROMAGNETISCHE STRALING

Ik KAN in mijn eigen woorden uitleggen wat elektromagnetische straling is
Ik WEET dat elektromagnetische straling verschillende golflengten kunnen hebben
Ik BEGRIJP dat wij, mensen, bepaalde straling wel en bepaalde straling niet kunnen zien
Ik KAN de door mij onderzochte theorie bewijzen met een proefje

KLEUREN

Ik KAN uitleggen hoe je alle kleuren uit het zonlicht kunt zien

Ik KAN uitleggen wat het verschil is tussen kleuren mengen met pigment en met lichtbundels
Ik WEET welke kleuren goed mengen 

Ik KAN een tol maken met een mengpaneel om kleuren te mengen
Ik BEGRIJP dat bepaalde kleuren samen een andere kleur vormen.  

Onderzoeken en Ontwerpen: Bestanden

DE ONTWIKKELING VAN VERSCHILLENDE ONTDEKKINGEN EN UITVINDINGEN

Ik KAN de ontwikkeling van een bepaalde ontdekking of uitvinding uitwerken

Ik WEET welke ontdekkingen of uitvindingen vandaag de dag nog steeds invloed hebben op het huidige bestaan

Ik KAN een plan van aanpak schrijven en volgen bij het uitwerken van een opdracht
Ik BEGRIJP dat er vele ontwikkelingen en vernieuwingen plaats hebben gevonden in het verleden en hoe deze vandaag de dag nog steeds invloed hebben op het huidige bestaan

OPTISCHE ILLUSIES

Ik KAN uitleggen wat het verschil is tussen een fysiologische en psychologische oorzaak waardoor onze hersenen een andere conclusie kunnen trekken.
Ik KAN een schematische tekening van het oog maken
Ik WEET hoe het oog werkt

Ik BEGRIJP dat onze hersenen ons soms iets anders doen laten geloven dat wat feitelijk waar is
Ik KAN zelf een optische illusie tekenen

UITVINDINGEN IN DE INDUSTRIËLE REVOLUTIE

Ik KAN uitleggen in mijn eigen woorden wat de Industriële Revolutie in houdt
Ik WEET wie James Watt is
Ik KAN uitleggen welke uitvinding James Watt heeft gedaan en waarom dit van belang is geweest voor de Industriële Revolutie
Ik KAN een spel maken over uitvindingen die gedaan zijn in de Industriële Revolutie

Onderzoeken en Ontwerpen: Bestanden
bottom of page