top of page

REIZEN

DE ONTWIKKELING VAN KAARRTEN EN KOMPAS

Ik KAN gebruik maken van storyboard om de ontwikkeling van kaarten, kompas en GSP duidelijk te maken.
Ik WEET hoe kaarten tot stand zijn gekomen en hoe de ontwikkeling hiervan is geweest.
Ik BEGRIJP dat men vroeger een andere kijk had op de wereld, waardoor de kaarten er toen anders uitzagen dan tegenwoordig.

RELIGIEUZE REIZEN

Ik KAN gebruik maken van een VENN diagram om de verschillen en overeenkomsten tussen twee of meer onderwerpen duidelijk weer te geven
Ik WEET een aantal verschillende godsdienstige/religieuze redenen te noemen waarom mensen op reis gaan
Ik BEGRIJP dat bepaalde reizen voor bepaalde geloven/overtuigingen van groot belang zijn.

VLUCHTEN

Ik KAN redenen bedenken waarom mensen moeten vluchten uit hun land van herkomst

Ik KAN voorbeelden geven van vluchtelingen en de redenen waarom ze moeten vluchten uit de geschiedenis of de actualiteit
IK KAN informatie verwerken op een bubbel-werkblad
Ik WEET in welke landen het op dit moment onveilig is en welke maatregelen er worden getroffen voor de vluchtelingen uit die landen

Reizen: Bestanden

VOLKSVERHUIZING

Ik KAN in mijn eigen woorden uitleggen wat een volksverhuizing is
Ik KAN uitleggen wie de Hunnen waren en wat deze met de grote volksverhuizing te maken hebben
Ik WEET welke volkeren nog meer betrokken waren bij deze grote volksverhuizing
Ik KAN uitleggen op welke manier het klimaat invloed heeft op een volksverhuizing

WERKVERKEER EN TRANSPORT

Ik KAN in mijn eigen woorden uitleggen wat werkverkeer en transport is
Ik WEET welke vormen van werkverkeer en transport er zijn
Ik KAN uitleggen welke doeleinden deze vormen van verkeer en transport hebben Ik KAN een fotocollage maken en daar mijn onderzoeksgegevens in verwerken

AUSTRALIE

Ik KAN onderzoek doen naar de oorspronkelijke bewoners van Australië.
Ik KAN uitleggen hoe deze zich over het land verspreid hebben
Ik WEET hoe de Europeanen in Australië terecht zijn gekomen
Ik WEET welke invloed dit had op de oorspronkelijke bewoners van dit land
Ik WEET welke ontdekkingsreizigers iet te maken hebben gehad met Australië

Reizen: Bestanden

NOMADEN

Ik WEET aan welke voorwaarden een groep of stam moet voldoen om Nomade genoemd te worden
Ik KAN uitleggen in mijn eigen woorden wat het verschil is tussen Nomaden en Semi-Nomaden
Ik BEGRIJP dat sommige volkeren ervoor kiezen om een zwervend bestaan te leiden en zich daarbij te laten leiden door het klimaat en weersveranderingen

HANDELSROUTES

Ik KAN onderzoeken welke verschillende handelsroute en in het verleden hebben bestaan.
Ik KAN gebruik maken van de 5W+H vragen om gerichter te zoeken naar de informatie die ik nodig hebben.
Ik WEET waar ik moet zoeken om antwoorden te kunnen vinden op de vragen.
Ik BEGRIJP op welke manier de handelsroutes invloed hebben gehad op de hedendaagse handel.

Reizen: Bestanden
bottom of page