©2019 Luke van Akkeren, Manda Ophuis

CYCLI & ECOLOGIE

LANDSCHAPPEN EN KLIMAATZONES

Ik WEET welke verschillende landschappen en klimaatzones er bestaan.
Ik KAN de kernmerken benoemen bij deze verschillende landschappen en klimaatzones.

Ik WEET wie meneer Köppen is en wat hij te maken heeft met de klimaatclassificatie 

Ik KAN onderzoek doen naar de indeling van klimaatzones op basis van de klimaatclassificatie van Köppen.