top of page

CYCLI EN ECOLOGIE

VOEDZAME MAALTIJD

Ik weet wat koolhydraten, eiwitten, vitamines, mineralen, vetten en vezels zijn.


Ik begrijp dat alle voedingsstoffen nut hebben voor de mens.


Ik weet welk nut de verschillende voedingsstoffen hebben.


Ik kan de verschillende voedingsstoffen en hun kenmerken in mijn eigen woorden beschrijven en verwerken in een poster. 


Ik weet dat er verschillende theorieën zijn over het samenstellen van een voedzame maaltijd. 


Ik kan deze verschillende theorieën met elkaar vergelijken. 


Ik begrijp dat het succes van een kookboek afhankelijk is van andere factoren dan alleen de kwaliteit van de recepten. 


Ik kan een gebalanceerde maaltijd opstellen op basis van eerder opgedane kennis. 


Ik kan een aantrekkelijke pagina van een kookboek ontwerpen. 


Ik kan een goede instructie schrijven voor het maken van een recept. 

HET ONTSTAAN VAN WATER OP AARDE

Ik weet welke theorieën er zijn over het ontstaan van water op aarde


Ik kan enkele theorieën beschrijven


Ik begrijp dat bepaalde theorieën verbonden zijn aan geloofsovertuigingen


Ik kan de chemische verbinding van water benoemen


Ik kan de chemische verbinding van water uitwerken in een schematische tekening


Ik weet uit welke atomen een watermolecuul samengesteld is


Ik kan uitleggen hoe de dampkring is ontstaan


Ik begrijp dat het lastig te bepalen is hoe water op aarde is ontstaan en dat de theorieën die er zijn niet bewezen zijn


Ik weet hoe de waterkringloop werkt


Ik kan een 3D versie maken van de waterkringloop

TREK VAN DE MENS OVER DE WERELD

Ik weet waar de mens van oorsprong vandaan komt


Ik kan uitleggen op welke manier de mens zich verspreid heeft over de aarde


Ik kan op een wereldkaart aangeven hoe de mens zich verspreid heeft over de wereld


Ik begrijp dat er verschillende factoren spelen bij de trek van de mens over de aarde


Ik weet dat de mens bij zijn trek over de wereld voedsel geïntroduceerd heeft op andere plekken


Ik kan op een wereldkaart aangegeven waar bepaald voedsel vandaan komt en hoe dit over de aarde verspreid is


Ik begrijp dat het lastig was om voedsel goed te houden tijdens reizen


Ik weet op welke manier de mens geprobeerd heeft voedsel te conserveren


Ik kan verschillende conserveringsmethoden noemen en uitleggen hoe deze werken

DE BEEMSTER

Ik weet op welke manier de Beemster is ontstaan


Ik kan uitleggen op welke manier de Beemster is drooggelegd


Ik begrijp de redenen voor de drooglegging van de Beemster


Ik weet wat de UNESCO is


Ik kan uitleggen op welke manier de Beemster in het verleden werd drooggehouden en hoe dat tegenwoordig gebeurt


Ik weet welke vormen van recreatie er zijn in de Beemster


Ik kan een fietsroute uitstippelen door de Beemster die langs verschillende bezienswaardigheden leidt


Ik kan een folder maken waarin de route wordt uitgewerkt


Ik begrijp dat een goede, aantrekkelijke fietsroute voldoet aan bepaalde eisen

Cycli en Ecologie: Bestanden
bottom of page