top of page

FILOSOFIE

WAT IS FILOSOFIE?

“Verwondering is het begin van alle wijsheid” – Aristoteles


“Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.” – Albert Einstein


“Twijfel is het begin van wijsheid” – Decartes

EXPRESSIONISME

Kunstenaars aan het begin van de twintigste eeuw wezen conventionele regels van de kunst af. Ze wilden op nieuwe manieren uiting geven aan hun persoonlijke beleving en visie en zochten de vrijheid om op politiek, maatschappelijk en artistiek vlak te experimenteren. Deze kunstenaars wilden de maatschappij met hun ideeën veranderen, maar hun schilderijen werden vaak bedpro toen men ze voor het eerst zag. Van Gogh was een Expressionist. Hij gebruikte felle kleuren om zijn gevoelens te uiten. Hij probeerde in zijn schilderijen ook gebruik te maken an beweging. Munch was ook een Expressionist; hij schilderde De Schreeuw.

THUNKS

Kaartjes met vragen om over te filosoferen.

Filosofie: Bestanden
bottom of page