VERHALEN IN WOORD EN BEELD

DE MORAAL VAN HET VERHAAL

Ik WEET wat de moraal van een verhaal inhoudt
Ik KAN de moraal van een verhaal herkennen
Ik KAN een moraal uitbeelden in een tekening
Ik WEET waar een glas-in-lood tekening aan moet voldoen
Ik BEGRIJP dat de moraal een (levens)les kan zijn waar mensen waarde aan hechten.

TEKSTSOORTEN

Ik WEET dat er verschillende schrijfdoelen bestaan
Ik WEET dat er bij elk schrijfdoel verschillende tekstsoorten horen
Ik KAN de voorwaarden noemen waar bepaalde tekstsoorten aan moeten voldoen
Ik KAN een tekst schrijven met een specifiek doel en daar de juiste tekstsoort voor gebruiken
Ik BEGRIJP dat er verschillende manieren van teksten schrijven bestaan en dat hiervoor andere regels gelden

VERHALENANALYSE

Ik KAN in mijn eigen woorden uitleggen wat een verhalenanalyse is.
Ik WEET welke elementen aan bod komen bij een verhalen analyse.
Ik KAN in mijn eigen woorden een korte uitleg geven van alle elementen die aan bod komen bij een verhalenanalyse
Ik KAN een verhalenanalyse maken van een van mijn favoriete boeken/verhalen.
Ik BEGRIJP het nut van elk element in een verhaal.

 

©2019 Luke van Akkeren, Manda Ophuis