top of page

VERDRAG EN ALLIANTIE

Ik KAN uitleggen wat er bedoeld wordt met het sluiten van een verdrag

Ik WEET een aantal verdragen uit de geschiedenis te benoemen 
Ik KAN uitleggen waarom bepaalde verdragen gesloten zijn

Ik KAN uitleggen in mijn eigen woorden wat een alliantie inhoudt

Ik WEET welke landen in het verleden en ook nu nog allianties aangegaan zijn

Ik BEGRIJP dat bepaalde landen allianties aangaan en waarom ze dit doen

MAGNA CARTA

Ik KAN een verhaal synchroon vertellen en weergeven in een story board
Ik WEET hoe de democratie zich ontwikkeld heeft en waarom de Magna Carta daar belangrijk voor geweest is
Ik BEGRIJP wat het verschil is tussen macht hebben en invloed hebben

NEDERLANDS RECHT

Ik KAN in mijn eigen woorden uitleggen welke soorten recht er bestaan in Nederland. 
Ik WEET hoe die verschillende soorten rechten onderverdeeld zijn

Ik KAN uitleggen wat het verschil is tussen materieel en procesrecht

Ik BEGRIJP waarom het belangrijk is dat ieder mens weet wat zijn rechten en plichten zijn

Mens en Maatschappij: Bestanden

MENS EN MAATSCHAPPIJ

DEMOCRATIE

Ik KAN in mijn eigen woorden uitleggen wat het Nederlandse woord democratie betekent

Ik WEET wat de oorsprong van het woord democratie is

Ik KAN in mijn eigen woorden uitleggen welke elementen nodig zijn om van een democratie te kunnen spreken
Ik KAN voorbeelden geven van landen waar een democratie heerst

Ik WEET wat het tegenovergestelde is van democratie

Ik KAN landen noemen waar geen democratie heerst

RECHTSSTAATGEDACHTE

Ik WEET wat de rechtsstaatgedachte is

Ik KAN uitleggen waarom de rechtsstaatgedachte is ontwikkeld
Ik WEET wat een parlementair systeem is

Ik KAN uitleggen wat de functie van de Eerste en Tweede Kamer is
Ik WEET wat het verschil is tussen de Eerste en Tweede Kamer

Ik KAN uitleggen welke macht onze koning heeft

TRIAS POLITICA

Ik KAN uitleggen in mijn eigen woorden wat de Trias Politica is
Ik WEET wie Montescqieu is en wat hij te maken had met de Trias Politica
Ik KAN uitleggen in mijn eigen woorden welke verschillende soorten macht er zijn en waarom dit zo is
Ik WEET welk politiek systeem we in Nederland hebben 
Ik BEGRIJP het belang van de Trias Politica

Mens en Maatschappij: Bestanden
bottom of page