top of page

ARCHITECTUUR

ARCHEOLOGIE

Ik KAN uitleggen op welke manier archeologische vondsten ons inzicht hebben gegeven in de geschiedenis van een plek of cultuur/samenleving.
Ik WEET hoe ik in mijn eigen woorden antwoord kan geven op een vraag en mijn antwoord kan verduidelijken door middel van het maken van een tekening, een foto of een filmpje. 
Ik BEGRIJP wat het nut en belang van archeologische vondsten is.

FUNCTIES VAN GEBOUWEN

Ik KAN vele verschillende gebouwen en hun functies beschrijven.
Ik WEET aan welke eisen een gebouw moet voldoen om een bepaalde functie te kunnen hebben.
Ik BEGRIJP dat bepaalde onderdelen van een gebouw noodzakelijk zijn voor de functie van het gebouw.

MOLENS

Ik KAN de verschillende molens die er in Nederland zijn benoemen.
Ik WEET wat de functies zijn van de verschillende molens. 
Ik KAN van verschillende molens op een kaart van Nederland aangeven waar deze zich bevinden
Ik WEET waarom bepaalde molens op bepaalde plekken in Nederland staan en wat hun functie daarmee te maken heeft.
Ik BEGRIJP dat de mens vroeger op een handige manier gebruik heeft weten te maken van wind- en waterkracht.

Architectuur: Bestanden

WERELDERFGOED

Ik KAN in mijn eigen woorden uitleggen wat de UNESCO is en waar deze organisatie zich mee bezig houdt.
Ik WEET welke 5 geografische zones de UNESCO gedefinieerd heeft. 
Ik KAN deze 5 zones op een kaart aangeven en een daarbij behorende legenda maken.
Ik KEN verschillende werelderfgoederen en kan ook deze, samen met informatie erover, op een wereldkaart aangeven. 
Ik BEGRIJP wat het nut en belang van de UNESCO en kan dit in mijn eigen woorden uitleggen.

Architectuur: Bestanden
bottom of page