top of page

ARBEID EN ONDERNEMING

BEGRIPPEN

Ik KAN begrippen bij het thema Arbeid en Onderneming onderzoeken en in mijn eigen woorden uitleggen
Ik WEET wat de begrippen betekenen en wat de begrippen met elkaar te maken hebben
Ik BEGRIJP hoe een schematische tekening de verbanden zichtbaar kan maken

DE ONTWIKKELING VAN BANKEN

Ik KAN uitleggen hoe banken zijn ontstaan
Ik WEET hoe tegenwoordig de waarde van geld en goederen bepaald wordt.
Ik BEGRIJP wat de functie van banken was en is

ECONOMISCH BELEID VAN VERSCHILLENDE POLITIEKE PARTIJEN

Ik KAN de tien grootste politieke partijen van Nederland benoemen

Ik KAN uitleggen wat het economische beleid is van verschillende politieke partijen in Nederland

Ik WEET wat bedoeld wordt met het hebben van een economisch standpunt
Ik KAN informatie over de economische standpunten van verschillende partijen in een VENN diagram verwerken

Ik BEGRIJP dat elke partij zijn eigen overtuigingen heeft op basis waarvan het een standpunt inneemt over economische zaken

Arbeid en Onderneming: Bestanden
Arbeid en Onderneming: Bestanden

GELD EN RUILHANDEL

Ik KAN uitleggen wat het woord economie betekent
Ik WEET hoe geld is ontstaan vanuit ruilhandel
Ik KAN een tekening maken waarin ik duidelijk maak hoe geld is ontstaan vanuit ruilhandel
Ik BEGRIJP waarom er geld is ontstaan vanuit ruilhandel en waarom dit handig is.

HUISNIJVERHEID

Ik KAN uitleggen wat er bedoeld wordt met huisnijverheid

Ik KAN uitleggen welke invloed de Industriële Revolutie had op de huisnijverheid

Ik WEET wat er bedoeld wordt met vraag en aanbod

Ik BEGRIJP dat vraag en aanbod van belang zijn geweest bij het ontstaan van fabrieken

Ik BEGRIJP wat de invloed van overzeese handel is geweest op de groei van (het aantal)  fabrieken
Ik KAN informatie op een chronologische wijze verwerken in een storyboard

INFLATIE

Ik KAN uitleggen wat inflatie betekent
Ik WEET hoe inflatie ontstaat
Ik BEGRIJP welke oorzaken en gevolgen inflatie hebben op de economie

Arbeid en Onderneming: Bestanden

INKOMSTENBELASTING

Ik KAN in mijn eigen woorden uitleggen wat er bedoeld wordt met progressieve inkomstenbelasting
Ik WEET waarom er belasting betaald moet worden
IK WEET wie de belasting int
Ik WEET waarvoor onze belasting gebruikt wordt.

PLANECONOMIE EN VRIJE MARKT

Ik KAN in mijn eigen woorden uitleggen wat er wordt bedoeld met planeconomie en vrije markt
Ik KAN de verschillen en overeenkomsten tussen planeconomie en vrijemarkt uitwerken in een VENN diagram
Ik WEET of er in Nederland een planeconomie of een vrije markt heerst
Ik BEGRIJP waarom sommige landen kiezen voor het een of het ander of soms voor een combinatie

RECESSIE

Ik KAN in mijn eigen woorden uitleggen wat er bedoeld wordt met recessie
Ik WEET hoe een recessie kan ontstaan
Ik WEET wat de oorzaken en gevolgen van een recessie zijn
Ik BEGRIJP dat de cyclus van groei en krimp invloed hebben op een recessie en hoe lang deze duurt

bottom of page