top of page

VERHALEN IN WOORD EN BEELD

GEDICHTEN WORKSHOPS

Ik KAN uitleggen wat de regels zijn voor het schrijven van een bepaald soort gedicht
Ik WEET welke soorten gedichten er bestaan en aan welke regels deze moeten voldoen
Ik BEGRIJP de gedichten vele verschillende functies kunnen vervullen, van het vertellen van een verhaal tot het vastleggen van bepaalde gevoelens 

BEWEGENDE VERHALEN

Ik KAN een script schrijven waarin ik een kort verhaal vertel
Ik WEET dat er verschillende manieren zijn om een verhaal te verfilmen
Ik BEGRIJP dat iedereen zijn eigen voorkeur heeft voor hoe een verhaal verteld wordt

DE FABELTJESKRANT

Ik KAN een krantenartikel schrijven waarbij ik rekening houd met de layout en de journalistische schrijfstijl zoals dit in een echte krant ook gebeurt
Ik WEET aan welke regels een fabel aan moet voldoen
Ik BEGRIJP wat het doel is van een fabel en kan dit in mijn eigen woorden uitleggen

Verhalen in Woord en Beeld: Bestanden

SCHOENEDOOSVERHAAL

Ik KAN (een deel van) een verhaal uitbeelden dmv een creatieve werkvorm. 
Ik WEET hoe het verhaal van Tristan en Isolde gaat en wat het moraal van het verhaal is
Ik BEGRIJP dat een verhaal op verschillende manieren verteld kan worden en dat de manier waarop dit gebeurt, bepalend kan zijn voor het al dan niet onthouden van bepaalde details of hele stukken uit het verhaal

VERHALEN OVER DE GEHELE WERELD

Ik KAN een verhaal uitbeelden in een kunstwerk
Ik WEET dat er verschillende kunstvormen zijn die een verhaal vertellen
Ik BEGRIJP dat bepaalde verhalen niet met woorden verteld kunnen worden

SPROOKJE IN GLAS-IN-LOOD

Ik WEET wat de oorsprong is van glas-in-lood/graffiti
Ik KAN de kernmerken benoemen van een glas-in-lood/graffiti kunstwerk
Ik BEGRIJP de reden voor het maken van dit kunstwerk
Ik KAN zelf een kunstwerk maken in de stijl van een glas-in-lood/graffiti
Ik WEET aan welke eisen mijn kunstwerk moet voldoen
Ik KAN een deel van een verhaal uitwerken als glas-in-lood tekening
Ik KAN daarbij de belangrijkste gegevens uit dat stuk van het verhaal uitbeelden
Ik BEGRIJP dat alle glas-in-lood ramen samen het volledige verhaal uitbeelden
Ik BEGRIJP dat hetzelfde verhaal op veel verschillende manier uitgebeeld kan worden

Verhalen in Woord en Beeld: Bestanden
bottom of page