top of page
Search
  • Writer's pictureLuke Van Akkeren

Het geheugen

Updated: Jul 7, 2019

Nieuw blog: Veel HB-kinderen zullen er in hun hele leven tegenaan blijven lopen dat ze meer weten, anders denken en sneller verbanden kunnen leggen dan de mensen waar ze mee samen moeten werken. Veel van de dingen die ze moeten doen, zullen ze ervaren als saai. Dat is frustrerend en demotiverend! Maar wanneer ze telkens opgeven wanneer iets saai is, zullen ze nooit succesvol worden. https://lnkd.in/dZi7Pcx238 views0 comments

Recent Posts

See All

Комментарии


Post: Blog2_Post
bottom of page