top of page
Search
  • Writer's pictureLuke Van Akkeren

Van extrinsieke naar intrinsieke motivatie

Een nieuwe blog van Manda.

Van extrinsieke motivatie naar intrinsieke motivatie. Hoe zorgt je ervoor dat je leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn/raken en met een duidelijk doel voor ogen willen leren en zich ontwikkelen? Daarover gaat mijn blog.


http://hbonderwijs.blogspot.com/2019/05/uitdaging-3-de-uitdaging-van-de.html
132 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page