top of page
Search
  • Writer's pictureLuke Van Akkeren

Executieve functies blog 5: FlexibiliteitRigiditeit en het niet flexibel zijn heeft in veel gevallen te maken met zelfvertrouwen en het angstvalling zoeken naar het hebben van controle over bepaalde zaken. Wanneer je kinderen kunt helpen bij het versterken van hun zelfvertrouwen, hebben ze minder behoefte aan controle en zullen ze flexibeler zijn in hun doen en laten. http://hbonderwijs.blogspot.com/2019/02/executieve-functies-route-5.html

50 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page