top of page
Search
  • Writer's pictureLuke Van Akkeren

Filosofie: Meer dan gezellig kletsen.

Filosoferen is meer dan gewoon gezellig kletsen over bijzondere vragen. In mijn nieuwe blog vertel ik je waarom ik elke week filosofeer met mijn klas.

http://hbonderwijs.blogspot.com/2018/04/filosoferen-kun-je-leren-het-belang-van.html


Manda Ophuis41 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page