top of page
Search
  • Writer's pictureLuke Van Akkeren

Executieve functies blog 4: Volgehouden aandacht.

Projecteer een fiets op het scherm en geef een aantal minuten de tijd om zo gedetailleerd mogelijk de fiets na te tekenen. Dit waren een paar van de kunstwerkjes! Goede oefening voor #route11 #executievefuncties #volgehoudenaandacht. Lees hier mijn blog over volgehouden aandacht: https://hbonderwijs.blogspot.com/2018/12/executieve-functies-route-4-volgehouden.html?m=1


52 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page